Periodontolog Şehrazat Ziya

Hakkında

Uzman Diş Hekimi Şehrazat Ziya kimdir?

Diş Hekimi Şehrazat Ziya Hacettepe Üniversitesinden 2012 yılında mezun oldu ve profesyonel olarak çalışmaya başladı.

2013 yılında Ankara Üniversitesi Periodontoloji Anabilim Dalında uzmanlık eğitimine başladı. Özel ilgi alanı olan diş eti çekilmeleri ve implant üzerinde çalıştı ve 2016 yılında uzmanlık eğitimini bitirdi. Sonraki yıllarda uzman diş hekimi olarak çeşitli kliniklerde çalışmalarını sürdürdü.

2021’de Denttera polikliniğini ortağı Uzm. Dr. Kaan Nejat ile beraber kurdu ve orda hizmet vermeye devam ediyor.

Aynı zamanda Kıbrıs Sağlık Bilimleri Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yapmakta ve akademik çalışmalarına devam etmektedir.

BİLİMSEL ETKİNLİKLER

1. 19th Congress of BaSS, 24-27 Nisan 2014, Belgrad, Sırbistan

2. PIEG 7th Annual International Symposium of Advanced Protocols in Oral Implantology,14-17 Mayıs 2015, Antalya, Türkiye
3. The 8th Dentis World Implant Symposium, 19-22 Mayıs 2016, Antalya, Türkiye

4. ITI Türkiye & Azarbaycan Kongresi, 2-4 Aralık 2016, Antalya, Türkiye

5. 24. Uluslararası Türkiye Diş Hekimleri Birliği Kongresi, 27-30 Eylül 2018, Ankara, Türkiye

6. ITI Türkiye & Azarbaycan Kongresi, 10-12 Aralık 2021, Antalya, Türkiye

7. ITI Türkiye & Azarbaycan Kongresi, 2-4 Aralık 2022, Antalya, Türkiye

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Posterler

1. Esthetic treatment of gingival hyperpigmentation with diode laser or scalpel technique (19th Congress of BaSS 24-27 Nisan 2014 Belgrad, Sırbistan)

2. Alveolar ridge split and implant placement in mandibuler narrow ridge (Dentis World İmplant Symposium, 14-17 May 2015 Antalya, Türkiye)

3. A delayed replantation of avulsed teeth: a case report (21th Congress of BaSS, May 12-15 2016, Banja Luka, Bosnia & Herzegovina)

4. Crown lengthenings surgery and prosthetic rehabilitation in the management of tooth abrasion: A case report (21th Congress of BaSS, May 12-15 2016, Banja luka, Bosnia & Herzegovina)

5. Osseo-Integrated Implant Treatment of a Patient with Generalized Aggressive Periodontitis. A Case Report (The 8th Dentis World Implant Symposium, 19-22 Mayıs 2016, Antalya, Türkiye)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Posterler

1. Miller Sınıf III Dişeti Çekilmelerinin Dişeti Ünitesi Greftiyle Tedavisi (Türk Periodontoloji Derneği 45. Bilimsel Kongresi, 12-14 Kasım 2015, Ankara, Türkiye)

Sertifikalar
  •  “İleri Cerrahi ve protez” 7-8 Nisan 2018 Ankara, Türkiye
  •  “AESTHETICS IN IMPLANT DENTISTRY” May 28 ,2016 , North Cyprus
  •  “7th Annual International Symposium of Advanced Protocols in Oral İmplantology” May 14-17, 2015, Antalya, Türkiye
  • “8th Annual International Symposium of Advanced Protocols in Oral İmplantology” May 19-20, 2016, Antalya, Türkiye
  • “Uygulamalı İleri Ogmentasyon Kursu” 22 Kasım 2014 Ankara .
  •  “Endo ile İlgili Herşey” 23 aralık 2016 İstanbul, Türkiye
  • “Kök Kanal Preparasyonlarında Rotary Sistemlerin Kullanımı” 07-08 Haziran 2012, Ankara,Türkiye